• Providing Success in
  English Language Exams
  through Personalising Learning

 • Providing Success in
  English Language Exams
  through Personalising Learning

 • Providing Success in
  English Language Exams
  through Personalising Learning

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
liên kết Để xây dựng một môi trường học tập ngoại ngữ hiệu quả, mỗi nhà trường đều có những tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy, chúng tôi chọn hướng tiếp cận lấy hoạt động học tập của từng cá nhân làm trọng tâm, với niềm tin rằng mỗi học sinh cần tham gia đầy đủ và có trách nhiệm với việc học tập cũng như đạt thành tích tốt nhất. Các chuyên gia tư vấn giáo dục của chúng tôi làm việc để ngày càng hiểu thấu đáo về tổ chức cũng như học sinh của mình để xây dựng mối quan hệ bền lâu với quản lý nhà trường nhằm xác định chương trình và các gói chi phí mang lại hiệu quả cao nhất.
Để xây dựng một môi trường học tập ngoại ngữ hiệu quả, mỗi nhà trường đều có những tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy, chúng tôi chọn hướng tiếp cận lấy hoạt động học tập của từng cá nhân làm trọng tâm, với niềm tin rằng mỗi học sinh cần tham gia đầy đủ và có trách nhiệm với việc học tập cũng như đạt thành tích tốt nhất. Các chuyên gia tư vấn giáo dục của chúng tôi làm việc để ngày càng hiểu thấu đáo về tổ chức cũng như học sinh của mình để xây dựng mối quan hệ bền lâu với quản lý nhà trường nhằm xác định chương trình và các gói chi phí mang lại hiệu quả cao nhất.
Liên kết với các Hội đồng khảo thí Anh Quốc BEP là đối tác chiến lược của các Hội đồng khảo thí Anh Quốc uy tín, do đó, nhà trường hoàn toàn yên tâm về chất lượng, tính quốc tế của các bằng cấp, chứng chỉ và chương trình giảng dạy.
BEP là đối tác chiến lược của các Hội đồng khảo thí Anh Quốc uy tín, do đó, nhà trường hoàn toàn yên tâm về chất lượng, tính quốc tế của các bằng cấp, chứng chỉ và chương trình giảng dạy.
và đào tạo Thu hút các giáo viên và trợ giảng ưu tú là yếu tố cốt lõi trong chiến lược hoạt động của BEP. Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm tuyển chọn giáo viên và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đào tạo ra những giáo viên bản ngữ xuất sắc nhất.
Thu hút các giáo viên và trợ giảng ưu tú là yếu tố cốt lõi trong chiến lược hoạt động của BEP. Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm tuyển chọn giáo viên và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đào tạo ra những giáo viên bản ngữ xuất sắc nhất.

 

 

Công ty TNHH Hợp tác Giáo dục Anh Quốc BEP là một cơ quan giáo dục đi đầu chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ các chương trình đào tạo Anh ngữ cho trường học tại Việt Nam.

 

 

Tổ chức Giáo dục BEP cung cấp các khóa đào tạo tiếng Anh cho giáo viên muốn phát triển kiến thức và kỹ năng. Chương trình này hợp thức hóa năng lực giảng dạy của người tham gia thông qua chứng nhận Sát hạch Kiến thức giáo viên Cambridge (CTKT) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge bậc 1 (CFC)